วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

ภาษาอาเซียนพาเพลิน ♥

มารู้จักภาษาอาเซียนกันเถอะ
         
พาเพลินบรูไน

 ภาษาอาเซียน: บรูไน
Brunei บรูไน
สวัสดีซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณเตริมา กะชิ
สบายดีไหมอาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จักเจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา

(gembira dapat bertemu anda)
พบกันใหม่เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
ลาก่อนเซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดีมิมปิ๊ มานิส

(mimpi manis)
เชิญเม็นเจ็มพุด (menjemput)
ใช่ยา (ya)
ไม่ใช่ทีแด๊ก (tidak)
อากาศดีจังบาอิค คอค่า (baik cauca)
อากาศร้อนมากซังกัด พานัส
อากาศหนาวมากคอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค

(cauca yang sangat sejuk)
ไม่เป็นไรทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)
*หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน
                         

พาเพลินกัมพูชา

ภาษาอาเซียน: กัมพูชา
Cambodia กัมพูชา
สวัสดีจุม-เรียป ซัวจุม-เรียบ-ซัว
ขอบคุณออ-กุนออ-กุน
สบายดีไหมซก ซ๊อป-บาย เจีย เตซก-ซ๊อบ-บาย-เจีย-เต
ยินดีที่ได้รู้จักเตรก ออ แดล บานเตรก-ออ-แดว-บาน
พบกันใหม่ขจุ๊บคะเนียใหม่ขะ-จุ๊บ-คะ-เนีย-ไหม่
ลาก่อนโซว์ม เลีย เฮยโซ-มะ-เลีย-เฮย
นอนหลับฝันดีเกล็วสุบันลอเกล็ว-สุ-บัน-ลอ
เชิญอ็อญ-เจิญอ็อน-เจิน
ใช่แมนแมน
ไม่ใช่มึน แมนมึน-แมน
อากาศดีจังอะกะสะเทียดละอออะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-ออ
อากาศร้อนมากอะกะสะเทียดละเดาอะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-เดา
อากาศหนาวมากอะกะสะเทียดตระเจี๋ยอะ-กะ-สะ-เทียด-ตระ-เจี๋ย
ไม่เป็นไรมึน เอ็ย เตมึน-เอย-เต
ขอโทษโสมโต่ะ , อดโต่ะโสม-โต่ะ , อด-โต่ะ


พาเพลินอินโดนีเซีย

ภาษาอาเซียนอินโดนีเซีย
สวัสดีเซลามัทปากิ (ตอนเช้า)

เซลามัทซิแอง (ตอนเที่ยง)

เซลามัทซอร์ (ตอนเย็น)

เซลามัทมายัม (ตอนค่ำ)
ขอบคุณเทริมากาสิ
สบายดีไหมอพาร์ คาบาร์
ยินดีที่ได้รู้จักเซลามัน เบอร์จัมพา เดนกัน อันดา
พบกันใหม่ซัมไพ จำพา ลากิ
ลาก่อนบาย บาย
นอนหลับฝันดีมิมพิ ยัง อินดา
เชิญสิลาคาน
ใช่ยา, เบอร์ทูล
ไม่ใช่บูคัน
อากาศร้อนมากดินกิน เซกาลิ
อากาศหนาวมากพานัส เซกาลิ
ไม่เป็นไรทิดัก อพา อพา


พาเพลินลาว

ภาษาอาเซียน: ลาว

Laos ลาว
สวัสดีสะบายดี
ขอบคุณขอบใจ
สบายดีไหมสบายดีบ่
ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ฮู้จัก
พบกันใหม่เห็นกันใหม่
ลาก่อนลาก่อน
นอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดี
เชิญเล่าแนเด้อ
ใช่แม่นแล้ว
ไม่ใช่บ่แม่น
อากาศดีจังอากาดสบายจัง
อากาศร้อนมากอากาดฮ้อน
อากาศหนาวมากอากาดหนาว
ไม่เป็นไรบ่เป็นหยัง


พาเพลินมาเลเซีย

ภาษาอาเซียนมาเลเซียMalasia มาเลเซีย

สวัสดีซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณเตริมา กะชิ
สบายดีไหมอาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จักเจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
(gembira dapat bertemu anda)
พบกันใหม่เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
ลาก่อนเซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดีมิมปิ๊ มานิส
(mimpi manis)
เชิญเม็นเจ็มพุด (menjemput)
ใช่ยา (ya)
ไม่ใช่ทีแด๊ก (tidak)
อากาศดีจังบาอิค คอค่า (baik cauca)
อากาศร้อนมากซังกัด พานัส
อากาศหนาวมากคอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค
(cauca yang sangat sejuk)
ไม่เป็นไรทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)
*หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน

พาเพลินพม่า

ภาษาอาเซียน: พม่า
Myanmar พม่า
สวัสดีมิงกะลาบา มิง-กะ-ลา-บา
ขอบคุณเจซูติน บาแดเจ-ซู-ติน-บา-แด
สบายดีไหมเนก็องบาตะล้าเน-ก็อง-บา-ตะ-ล้า
ยินดีที่ได้รู้จักตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแดตุ๊ย-ยา-ดา-หวัน-ตา-บ่า-แด
พบกันใหม่อะติดตุ๊ยอะ-ติ๊ด-ตุ๊ย
ลาก่อนเจ๊ะ โจร แม่เจ๊ะ-โจน-แม่
นอนหลับฝันดีอิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะอิม-แม่-เก๊า-แม่-บ่า-เสะ
เชิญดี เน ยา มาดี-เน-ยา-มา
ใช่โฮ๊ะ เดโฮ๊ะ-เด
ไม่ใช่มาโฮ๊ะบูมา-โฮ๊ะ-บู
อากาศดีจังยาดิอุตุเกาแน่ยา-ดิ-อุ-ตุ-เกา-แน่
อากาศร้อนมากยาดิอุอุตุปูแด่ยา-ดิ-อุ-อุ-ตุ-ปู-แด่
อากาศหนาวมากยาดิอุตุเอแด่ยา-ดิ-อุ-ตุ-เอ-แด่
ไม่เป็นไรปามามับชิบบูปา-มา-มับ-ชิบ-บู
ขอโทษเตา บั่น บ่า เต่เตา-บั่น-บ่า-เต